семінар


 Семінарське заняття №1

 ТЕМА 7. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

 План

 1.     Значення і завдання аналізу виробництва продукції в умовах ринку. Інформаційна база даних для аналізу.

2.  Аналіз виконання плану виробництва продукції рослинництва. Факторний аналіз валового збору

3.     Причини зміни посівних площ та їх  аналіз.

4.     Аналіз урожайності с. – г. культур. Основні причини, що формують рівень урожайності.

5.     Шляхи і резерви збільшення виробництва продукції рослинництва.

6.     Аналіз виробництва продукції тваринництва. Факторний аналіз виробництва продукції, обґрунтування причин.

7.     Аналіз забезпечення тварин кормами та їх окупності в тваринництві.

8.     Шляхи і резерви збільшення виробництва продукції тваринництва.

9.     Аналіз роботи не переробних та інших  промислових виробництв.

10.                Аналіз виробництва продукції промислових виробництв.

Література :

 

1.     Паланюк Н.А., Петренко В.Г. « Економічний аналіз», 2010 р.,

ст.118 – 155 .

2.     Семенюк Н.А., Петренко В.Г. «Економічний аналіз», 2004 р.,

ст. 89 – 124.

3.     Андрєєва Г.І. «Економічний аналіз» НМП, 2008 р., ст. 106 – 110

4.     Царенко О.М. «Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу К., Вища школа ; 1998 р. ст. 168 – 185 , 185 – 194 , 194 – 201 .

5.     Бурдюг М.М. «Економічний аналіз» ( конспект лекцій ) 2000 р.

ст. 47 – 71

6.     Савчук В.К. «Аналіз господарської діяльності с. – г. підприємств»,     1995 р.

7.     Чернелевський Л.М., Слободян Н.Г., Михайленко О.В. «Аналіз діяльності підприємств та банківських установ : економічний, фінансово – інвестиційний, стратегічний». Київ,2009 р. ст. 43 – 61

 

 

 Семінарське заняття № 2

 ТЕМА 10. Аналіз фінансового стану підприємства

 План

 1.     Зміст. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.

2.     Значимість балансу як основного джерела інформації для аналізу фінансового стану. Зміст і форма балансу та загальні вимоги.

3.     Аналіз майнового стану підприємства за даними бухгалтерського балансу.

4.     Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.

5.     Аналіз оборотності оборотних активів.

6.     Аналіз платоспроможні та ліквідності підприємства.

7.     Аналіз фінансової стійкості підприємства.

8.     Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

9.     Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства.

 

 

 

Література :

 

1.     Паланюк Н.А., Петренко В.Г. « Економічний аналіз», 2010 р.,

ст. .

2.     Семенюк Н.А., Петренко В.Г. «Економічний аналіз», 2004 р.,

ст. 170 – 198 .

3.     Андрєєва Г.І. «Економічний аналіз», 2008 р., ст. 212 – 240

4.     Шиян Д.В., Строченко Н.І. «Фінансовий аналіз», 2003 р. ст. 5 – 133

5.     В.О. Мец «Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства» ст. 117 – 216 .

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s