Archives

семінар

 Семінарське заняття №1

 ТЕМА 7. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

 План

 1.     Значення і завдання аналізу виробництва продукції в умовах ринку. Інформаційна база даних для аналізу.

2.  Аналіз виконання плану виробництва продукції рослинництва. Факторний аналіз валового збору

3.     Причини зміни посівних площ та їх  аналіз.

4.     Аналіз урожайності с. – г. культур. Основні причини, що формують рівень урожайності.

5.     Шляхи і резерви збільшення виробництва продукції рослинництва.

6.     Аналіз виробництва продукції тваринництва. Факторний аналіз виробництва продукції, обґрунтування причин.

7.     Аналіз забезпечення тварин кормами та їх окупності в тваринництві.

8.     Шляхи і резерви збільшення виробництва продукції тваринництва.

9.     Аналіз роботи не переробних та інших  промислових виробництв.

10.                Аналіз виробництва продукції промислових виробництв.

Література :

 

1.     Паланюк Н.А., Петренко В.Г. « Економічний аналіз», 2010 р.,

ст.118 – 155 .

2.     Семенюк Н.А., Петренко В.Г. «Економічний аналіз», 2004 р.,

ст. 89 – 124.

3.     Андрєєва Г.І. «Економічний аналіз» НМП, 2008 р., ст. 106 – 110

4.     Царенко О.М. «Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу К., Вища школа ; 1998 р. ст. 168 – 185 , 185 – 194 , 194 – 201 .

5.     Бурдюг М.М. «Економічний аналіз» ( конспект лекцій ) 2000 р.

ст. 47 – 71

6.     Савчук В.К. «Аналіз господарської діяльності с. – г. підприємств»,     1995 р.

7.     Чернелевський Л.М., Слободян Н.Г., Михайленко О.В. «Аналіз діяльності підприємств та банківських установ : економічний, фінансово – інвестиційний, стратегічний». Київ,2009 р. ст. 43 – 61

 

 

 Семінарське заняття № 2

 ТЕМА 10. Аналіз фінансового стану підприємства

 План

 1.     Зміст. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.

2.     Значимість балансу як основного джерела інформації для аналізу фінансового стану. Зміст і форма балансу та загальні вимоги.

3.     Аналіз майнового стану підприємства за даними бухгалтерського балансу.

4.     Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.

5.     Аналіз оборотності оборотних активів.

6.     Аналіз платоспроможні та ліквідності підприємства.

7.     Аналіз фінансової стійкості підприємства.

8.     Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

9.     Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства.

 

 

 

Література :

 

1.     Паланюк Н.А., Петренко В.Г. « Економічний аналіз», 2010 р.,

ст. .

2.     Семенюк Н.А., Петренко В.Г. «Економічний аналіз», 2004 р.,

ст. 170 – 198 .

3.     Андрєєва Г.І. «Економічний аналіз», 2008 р., ст. 212 – 240

4.     Шиян Д.В., Строченко Н.І. «Фінансовий аналіз», 2003 р. ст. 5 – 133

5.     В.О. Мец «Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства» ст. 117 – 216 .

 

 

 

Advertisements