Archives

семінарське заняття

Семінарське заняття

Тема. Аналіз фінансового стану підприємства

 

Мета : обговорення та узагальнення знань з теми, дослідити фінансову    стійкість і платоспроможність підприємства                 

 

П л а н

1.     Зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.

2.     Значимість балансу як основного джерела інформації для аналізу фінансового стану. Зміст і форма балансу та загальні вимоги.

3.     Аналіз майнового стану підприємства за даними бухгалтерського балансу.

4.     Аналіз дебіторської і кредиторської  заборгованості.

5.     Аналіз оборотності оборотних активів.

6.     Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства.

7.     Аналіз фінансової стійкості підприємства.

8.     Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства.

 

 

Рекомендована література

 

1.     Паланюк Н.А., Петренко В.Г. „ Економічний аналіз”, НМП, 2010р.с.209 – 244

2.     Семенюк Н.А., Петренко В.Г. „ Економічний аналіз”, НМП, 2004 р.с.170-198

3.     Андрєєва Г.А..,  „ Економічний аналіз”, 2008 р.с.212-240

4.     Шиян Д.В., Строченко Н.І. „ Фінансовий  аналіз”, 2003 р.с.5 – 133

5.     В.О. Мец„ Аналіз фінансових результатів та фінансового стан підприємства”, 2003 р.с.117 – 216

6.     Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств.

Навчальний посібник .- К., КНЕУ, 2005, с 365

Advertisements